Prezes Nowaczek odwołany

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Został odwołany prezes Aleksander Nowaczek. Nie był prezesem nawet rok. Rada jest wewnętrznie poróżniona i rozbita. Jednak wszyscy mają dość wewnętrznych kłótni między prezesami. Nie jest już ważne kto zawinił. Dlatego po odwołaniu prezesa Nowaczka Rada podjęła uchwałę o głosowaniu na następnym posiedzeniu wniosku o odwołaniu wiceprezesa Henryka Talaśki.

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Kto będzie wygrany po tej walce?